REGULACJE PRAWNE

 

Poniżej przedstawiamy listę aktów prawnych przydatnych podczas postępowania administracyjnego związanego z przygotowaniem inwestycji oraz budową.

Prawo

 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego