Kosztorysowanie

Specjalizujemy się w sporządzaniu kosztorysów na każdym etapie realizacji inwestycji. Naszą ofertę kierujemy do:

 • inwestorów państwowych
 • prywatnych
 • biur projektowych
 • firm budowlanych

Oferujemy:

 • Sporządzanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich 
 • Sporządzanie przedmiarów robót i kosztorysów ofertowych dla firm wykonawczych
 • Sporządzanie kosztorysów dla  biur projektowych
 • Przygotowanie materiałów przetargowych
 • Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych       
 • Aktualizacja kosztorysów do obecnych cen i przepisów prawnych.
 • Sprawdzanie i weryfikowanie kosztorysów.
 • Wskaźnikowe (wstępne) zastawienia kosztów dla planowanych inwestycji.
 • Sporządzanie wszelkich innych kosztorysów budowlanych i innych opracowań związanych z kosztami budowy.

Wyceny kosztorysowe wykonujemy w programie kosztorysowym ZUZIA zgodnie z aktualnymi normami i przepisami na podstawie aktualnych uśrednionych cen materiałów, robocizny i sprzętu.

 Cena:

Cena wykonania kosztorysów uzależniona jest od rodzaju i zakresu kosztorysu. Wpływ na cenę ma również konieczność wizyty na budowie.  Do wyceny każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie.

W przypadku współpracy z firmami budowlanymi wpływ na cenę ma stała współpraca.