Nadzór budowlany

 

Zajmujemy się także nadzorem nad pracami budowlanymi. Oferujemy:

  • pełnienie funkcji kierownika budowy
  • pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

W ramach usługi kierownika budowy oferujemy Państwu pomoc w zgłoszeniu budowy (zawiadomienie o rozpoczęciu robót wraz z rejestracją dziennika budowy) oraz odbiorze budynku poprzez skompletowanie dokumentacji odbiorowej  (zawiadomienie o zakończeniu robót). 

W ramach usługi bezpłatnie otrzymują  Państwo tablice informacyjną budowy.

 Tablica budowy