Geodezja

Oferujemy następujące usługi w zakresie geodezji:

         Mapy

 • Mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych
 • Mapy powykonawcze – geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza budowli i urządzeń podziemnych
 • Mapy informacyjne
 • Wypisy i wyrysy z rejestru gruntów 

          Mapy wykonywane są w formie tradycyjnej i numerycznej.                          Geodezja

          Badanie stanu prawnego nieruchomości

 • podziały nieruchomości
 • wznowienia granic nieruchomości
 • rozgraniczenia granic nieruchomości
 • dokumenty i mapy do celów prawnych
 • doradztwo w zakresie spraw wieczystoksięgowych

           Geodezyjna obsługa inwestycji

 • tyczenie osi budynków i budowli
 • pomiary powykonawcze

           Usługi związane z ewidencją gruntów

 • klasyfikacje gruntów
 • aktualizacje terenowe danych dotyczących użytków i  gruntów

            Wyłączania gruntów z produkcji rolnej i leśnej