Adaptacje projektu

Adaptacje 

Adaptacje projektu mogą być wykonywane w różnym zakresie i posiadać różny stopień skomplikowania. Sposób ich wykonania zależy bowiem od wielu czynników. Modyfikacje wprowadzone w danym projekcie powinny uwzględniać między innymi warunki panujące na konkretnym terenie. W związku z tym adaptacje projektu wymagają niekiedy przeprowadzenia wyłącznie drobnych zmian. Innym razem trzeba jednak wykonać specjalne, dodatkowe obliczenia, pozwalające na przystosowanie projektu do planów zagospodarowania terenu i miejscowych warunków.

Co to jest adaptacja projektu?

Adaptacja projektu jest konieczna do uzyskania pozwolenia na budowę. Polega ona na wykonaniu projektu zagospodarowania terenu działki i zewnętrznych instalacji, w sposób odpowiadający wymogom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy oraz dostosowaniu projektu typowego do warunków terenowych.

Adaptacja to kolejny etap po zakupie projektu typowego, który musi być spełniony w procesie ubiegania się o pozwolenie na budowę. Ponieważ projekt gotowy jest uniwersalny, należy go przystosować do warunków panujących na naszej działce. Na etapie adaptacji można także wprowadzać zmiany do projektu, dzięki którym dostosujemy projekt do naszych potrzeb. Aby otrzymać pozwolenie na budowę, zakupiony projekt typowy należy także dostosować do wymogów prawa budowlanego.

Na czym ogólnie polega adaptacja?

Adaptacja projektu typowego polega na:

 • na wykonaniu projektu zagospodarowania terenu wraz z przyłączami na mapie do celów projektowych w skali 1:500 (1:1000)
 • na wykonaniu opisu do projektu zagospodarowania terenu oraz wyliczeń powierzchni działki
 • na wykonaniu projektów przyłączy (wod-kan, gaz, energia elektryczna)
 • aktualizacji projektowanej charakterystyki energetycznej 
 • aktualizacja analizy możliwości racjonalnego wykorzystania, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło
 • na wykonaniu uzupełniającej dokumentacji wymaganej przez urząd i przepisy

Formalności związane z adaptacją

 • uzyskanie Decyzja o Warunkach Zabudowy lub Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
 • uzyskanie Wypis i wyrys z rejestru gruntów oraz mapy opiniodawczej
 • badanie geotechniczne gruntu
 • uzyskanie warunków technicznych na wykonanie przyłączy 
 • potwierdzenie dostępu działki do drogi publicznej (warunki techniczne, uzgodnienie zjazdu)
 • uzyskanie mapy sytuacyjno – wysokościowa  – do celów projektowych
 • uzgodnienie projektów przyłączy
 • uzgodnienie ZUD

Zmiany do projektu

Każdy projekt gotowy można poddać modyfikacji oraz wprowadzać zmiany.

Zmiany w projekcie gotowym dzielimy na:

 • nieistotne – nie wpływają na konstrukcję i gabaryty budynku, mają za zadanie poprawę walorów estetycznych lub parametrów funkcjonalnych, np. zmiana wielkości i usytuowania okien oraz drzwi, zmiana układu ścian działowych, zmiana materiałów wykończeniowych i niektórych materiałów budowlanych,
 • istotne – ingerują w konstrukcję budynku i wiążą się ze znacznymi kosztami, np. przekształcenie domu parterowego, w którym nie przewidziano stropu, w dom z poddaszem użytkowym, zmiana wymiarów budynku wymuszająca zmianę konstrukcji dachu lub zamiana technologii z murowanej na drewnianą szkieletową.

Najczęstsze zmiany:

 • zmiana funkcji pomieszczeń
 • zmiana rozmieszczenia ścian konstrukcyjnych i działowych
 • podpiwniczenie
 • zmiana wielkości, kształtu i rozmieszczenia otworów okiennych oraz drzwiowych
 • zmiana kąta nachylenia dachu
 • zmiana wysokości ścianki kolankowej
 • poszerzenie lub zwężenie budynku
 • zmiana technologii budowy domu
 • zmiana technologi wykonania stropu
 • modyfikacja instalacji wewnętrznych

Koszt adaptacji oraz zmian do projektu

Koszty związane z adaptacją projektów gotowych oraz wprowadzeniem zmian do projektu uzależnione są zakresu oraz stopnia trudności modyfikacji do wykonania. Zmiany podstawowe niewymagające przeprojektowywania układu konstrukcyjnego budynku oraz dodatkowych obliczeń z reguły wykonywane są w ramach typowej adaptacji projektu. Do zmian podstawowych zaliczamy np: zmiany związane z otworami okiennymi, zmiany technologie wykonania obiektu, zamiana kotłowni gazowych na paliwo stałe. 

Wszelkie inne zmiany wymagają znacznie więcej pracy oraz wiąże się z dodatkowymi kosztami. Cena prac projektowych zostanie określona po spotkaniu z Inwestorem.