Audyty energetyczne

Audyt energetyczny to opracowanie, które wskazuje na możliwy zakres, parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Opracowanie to ma na celu określenie optymalnego rozwiązania wpływającego na oszczędności energii. Stanowi on podstawę do ubiegania się o dofinansowanie działań termomodernizacyjnych.

Celem termomodernizacji  jest zmniejszenie zużycia energii na ogrzanie obiektu i przygotowanie ciepłej wody użytkowej, a tym samym zmniejszenie kosztów związanych z jego eksploatacją. Prace budowlane których wykonanie sprawi  że nasz budynek będzie bardziej energooszczędny to przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Do podstawowych przedsięwzięć termomodernizacyjnych zaliczmy:

  • ocieplenie przegrody zewnętrzne budynku
  • wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej
  • wymiana lub modernizacja systemu grzewczego
  • wymiana lub modernizacja systemu przygotowania cieplej wody użytkowej
  • modernizacja i usprawnienie systemu wentylacji
  • wykorzystanie energii ze odnawialnych źródeł energii