Pomoc w uzyskaniu pozwolenia na budowę

 

W przypadku zlecenia wykonania projektu budowlanego, wszystkie formalności związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę wykonamy za Was. 
Wykorzystując naszą wiedzę i wieloletnie doświadczanie sprawiasz, że  skomplikowany proces przygotowania dokumentów niezbędnych do realizacji budowy własnego domu szybko zapisze się jako miłe wspomnienie na kartach Twojej Rodziny.
Promocja dotyczy uzyskania pozwolenia na terenie powiatu: tczewskiego, świeckiego, kwidzyńskiego oraz starogardzkiego.

 

Usługa obejmuje:

         Etap projektowania

 • przygotowanie wniosku o decyzje o warunkach zabudowy

 • zamówienie niezbędnych map oraz uzyskanie zapewnień* 

 • pomoc w wyborze gotowego projektu

 • zamówienie gotowego projektu

 • adaptacja projektu typowego 

 • wykonanie projektu indywidualnego (gdy Inwestor nie wybierze żadnego z projektów gotowych)

 • zamówienie mapy do celów projektowych

 • uzyskanie warunków technicznych na wykonanie przyłączy

 • uzyskanie warunków technicznych na budowę zjazdu*

 • wykonanie projektu zagospodarowania działki

 • wykonanie projektów przyłączy

 • wykonanie projektu zjazdu*

 • uzyskanie uzgodnień przyłączy oraz zjazdu

 • uzgodnienie z Zespołem Uzgodnień Dokumentacji Projektowej (ZUD) 

 • formalności związane z wyłączeniem gruntu z produkcji rolnej

 • przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę wraz z oświadczeniami o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością

 • złożenie wniosku o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym
 • odbiór oraz uprawomocnienie decyzji o pozwoleniu na budowę

          Etap budowy

 • zakup oraz rejestracja dziennika budowy
 • zgłoszenie budowy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego

 • nadzór budowlany nad pracami
 • przygotowanie procesu odbioru (skompletowanie dokumentów odbiorowych**)
 • złożenie kompletu dokumentów oraz złożenie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego

 

 Objaśnienia:

 * jeśli jest wymagane
** część dokumentów odbiorowych dostarcza Inwestor