Po co świadectwo charakterystyki energetycznej?

Od dnia 1 stycznia 2009 w związku z nowelizacją Ustawy Prawo Budowlane każdy dom, budynek czy też mieszkanie, podlegające sprzedaży, wynajmowi lub oddane do użytkowania raz na 10 lat będzie musiało mieć sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej dokładnie określające jego zużycie energii. Świadectwo charakterystyki energetycznej, będące charakterystyką energetyczną budynku lub lokalu, określa wielkość energii wyrażoną w kWh/m2/rok. Jest to energia niezbędna do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem tego budynku lub lokalu.

 

    Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową jest podsumowaniem szeregu obliczeń uwzględniających parametry instalacji ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, ciepłej wody użytkowej i oświetlenia w budynkach. Obliczenia zapotrzebowania ciepła użytkowego do ogrzewania i wentylacji wykonuje się dla normatywnych warunków użytkowania oraz w oparciu o dane klimatyczne. Dane do obliczeń określa sie na podstawie dokumentacji budowlanej lub obmiaru budynku istniejącego i przyjmuje sie standardowe warunki brzegowe (np. standardowe warunki klimatyczne, zdefiniowany sposób eksploatacji, standardową temperaturę wewnętrzną i wewnętrzne zyski ciepła itp.). Z uwagi na standardowe warunki brzegowe, uzyskane wartości zużycia energii nie pozwalają jednak wnioskować o rzeczywistym zużyciu energii budynku. Taki audyt energetyczny kończy się wyznaczeniem wskaźnika EP i EK. Zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną EP określa efektywność całkowita budynku. Uwzględnia ona obok energii końcowej (EK), dodatkowe nakłady nieodnawialnej energii pierwotnej na dostarczenie do granicy budynku każdego wykorzystanego nośnika energii (np. oleju opałowego, gazu, energii elektrycznej, energii odnawialnych itp.). Małe wartości wskazują na nieznaczne zapotrzebowanie i tym samym wysoką efektywność i użytkowanie energii chroniące zasoby i środowisko. Charakterystyka energetyczna jest to zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię na cele centralnego ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynku użyteczności publicznej także oświetlenia.