Gdzie należy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę

Wniosek o pozwolenie na budowę inwestor składa we właściwym organie administracji architektoniczno – budowlanej – najczęściej jest to starosta.

W przypadku pozwoleń na budowę obiektów: usytuowanych na terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego, hydrotechnicznych, dróg publicznych krajowych i wojewódzkich, lotnisk cywilnych, usytuowanych na obszarach kolejowych oraz na terenach zamkniętych – wniosek należy złożyć u wojewody (art. 82 ust. 3 ustawy – Prawo budowlane).