Projekty budowlane

 Oferujemy wykonanie:

 • projektów budowlane budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz wszystkich innych obiektów budowlanych
 • projektów rozbudowy, dobudowy, nadbudowy lub przebudowy istniejących budynków
 • zmiany sposobu użytkowania budynków
 • projektu rozbiórek
 • adaptację projektów typowych wraz z pomocą przy wyborze odpowiedniego projektu
 • inwentaryzacji obiektów budowlanych
 • ekspertyzy i opinii technicznej budynków i obiektów budowlanych
 • projektów zagospodarowania działki i terenów
 • projektów przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych itp
 • projektów rozbudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
 • projektowanej charakterystyki energetycznej
 • opracowanie pełnej dokumentacji przetargowej wg ustawy o zamówieniach publicznych
 • pomoc w uzyskaniu pozwolenia na budowę

Projekty indywidualne – wykonujemy także projekty indywidualne na życzenie inwestora. Projektujemy:

 • dobudowy,
 • nadbudowy,
 • zmiany sposobu użytkowania
 • hale magazynowe i produkcyjne
 • obiekty inwentarskie