Realizacja

 Przedstawiamy jedną z ostatnich realizacji – Boisko wielofunkcyjne wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Gniewie
 IMG_6260

 

Inwestor:
Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego
ul. Gdańska 16
83-140 Gniew